Какви са нагласите Ви спрямо 
нуждите и развитието на бизнеса у нас?

От nPloy и Bulgaria Wants You обединихме сили, за да направим проучване в две посоки, което да е полезно както за българските студенти тук и в чужбина, така и за българските работодатели. Проучването е с цел да установим къде се срещат и къде се разминават очакванията и изискванията на бизнеса с тези на студентите - вашите бъдещи служители. Към нас се присъединяват Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Сдружение ДНК.

Попълвайки анкетата, ще помогнете в 
кариерното ориентиране на българските студенти и ще получите достъп до резултатите от двете анкети.

Допълнителните стимули
за попълване на анкетата са:

3х безплатен
месец в
nPloy

10х безплатни
публикации/статии
в Bulgaria Wants You

Вижте условията на анкетата тук.
Анкетата отнема около 7 минути, а мнението Ви е ценно за развитието на пазара на труда в България. Попълнете я тук:
КЪМ АНКЕТАТА